Pradėtas vykdyti projektas

Pradėtas vykdyti PROJEKTAS „AKTYVUS SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANČIŲ ASMENŲ ĮTRAUKIMAS Į DARBO RINKĄ“ Projekto nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0054
Kintanti ekonominė situacija Lietuvoje pastaraisiais metais tapo skaudžiu iššūkiu daugeliui Lietuvos gyventojų. Ši krizė itin palietė mažesniuose rajonuose, toliau nuo didžiųjų mietų centrų nutolusiose vietovėse gyvenančius asmenis – jiems tapo sunkiau arba neįmanoma konkuruoti darbo rinkoje, turimi įgūdžiai bei kompetencijos tapo ne tokie paklausūs kintančioje darbo rinkoje.

Siekiant keisti šią situaciją nuo 2018 m. 05 m. penkiuose regionuose – Biržuose, Pasvalyje, Kupiškyje, Panevėžyje, Rokiškyje buvo pradėtas įgyvendinti projektas „Aktyvus socialinę atskirtį patiriančių asmenų įtraukimas į darbo rinką“. Projektą įgyvendina Lietuvos vaikų dienos centrų asociacija. Projektas bus įgyvendinamas iki 2022 m. Projekto tikslas – teikiant kompleksines psichosocialinės integracijos ir darbinio užimtumo aktyvinimo paslaugas, padėti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, integruotis į darbo rinką.
Svarbu tai, jog įgyvendinant projektą, kartu su darbinio užimtumo skatinimo veiklomis bus vykdoma ir intensyvi psichosocialinė pagalba (individualus psichosocialinis konsultavimas, psichologinis konsultavimas ir kt.). Projekto metu klientai ne tik įgis/perkvalifikuos darbinius įgūdžius, bet tai pat ir taps aktyviais ir už savo gyvenimo kokybę atsakingais bendruomenės nariais. Projekto veiklomis bus sukurtas ilgalaikis rezultatas – asmenys taps socialiai atsparesni aplinkos iššūkiams ir pokyčiams; gebės pasinaudoti įgytais įgūdžiais; išugdžius bendruosius gebėjimus efektyviau funkcionuos bendruomenėje, gebės kurti atsakomybe bei asmenine motyvacija kurtus santykius su darbdaviais ir kitais visuomenės nariais. Įgyvendinus projektą bus atskleistas tikslinės grupės poreikis psichosocialinėms paslaugoms, teikiamos paslaugos padės mažinti socialinę atskirtį dėl nesugebėjimo konkuruoti darbo rinkoje; įgyti nauji įgūdžiai prisidės prie darbinio užimtumo didinimo, taip skatinant socialinę darną regione.

Projekto įgyvendinimo metu bus suteiktos paslaugos 250 asmenų. Paslaugos bus teikiamos šiems asmenims:

– Asmenims, paleistiems iš laisvės atėmimo vietų, nedirbantiems ir nesimokantiems probacijos pareigūnų prižiūrimiems asmenims;
– Neįgaliesiems;
– socialinės rizikos šeimoms,
– socialinės rizikos vaikams (nuo 14m.)
– benamiams,
– alkoholiu piktnaudžiaujantiems asmenims, socialinės pašalpos gavėjams.

Projekto įgyvendinimo partneriai: paslaugų teikimo vietos:
Biržai: Kęstučio g. 12, vaikų dienos centras „Vilties šviesa“.
Pasvalys: Nepriklausomybės a. 2, Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapija.
Panevėžys: Staniūnų g. 72c-111, vaikų dienos centras „Vilties arka“.
Rokiškis: Vytauto g. 20, Jaunimo informavimo ir konsultavimo taškas.
Kupiškis: Vilniaus g. 8, Kupiškio vaikų dienos centras

skelbimas

Paveikslėlis

Pradėtas vykdyti projektas “Gyvenimas yra gražus“

Projekto tikslas – didinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų narių integraciją teikiant socialines paslaugas
ir stiprinant socialinius ryšius bendruomenėje. Projekto metu bus apmokyti 5 savanoriai, kurie padės
organizuoti maitinimo, skalbimosi ir prausimosi paslaugas, vaikų ir šeimų stovyklas, šeimų dienos renginius, išvykas į pramogų parkus ir pajūrį, sveikatingumo ir užimtumo paslaugas, vandens pramogas, edukaciją Biržų pilyje.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo.

Projektas “Šiluma nuo stalo“

Projekto vykdytojas:

Labdaros ir paramos fondas “Vilties šviesa”

Projekto tikslas – teikti pagalbą per maitinimo organizavimą socialinę atskirtį patiriantiesms Biržų miesto gyventojams.

Projekto metu bus apmokyti 5 savanoriai, kurie organizuos maitinimo paslaugas 25 asmenims. Taip pat projekto dalyviai bus informuojami apie jiems aktualias socialines paslaugas Biržų mieste.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo

NVŠ programa KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ studija

Prasidėjus naujiems mokslo metams, nuo 2019 m. rugsėjo mėnesio, NVŠ programa vykdoma LPF dienos centruose “Vilties šviesa”.
KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ studijos yra trys:


Pirmoji įsikūrusi Biržų Vaikų dienos centre, adresu, Kęstučio g. 12. Užsiėmimuose dalyvauja 30 vaikų, suformuotos dvi grupės (Nr. 1 ir 2). Užsiėmimų metu vaikai gamina nesudėtingus patiekalus, mokosi pjaustyti daržoves, vaisius, žino apie jų naudą sveikatai. Vyksta įvairūs rankdarbiai- kuriami dirbiniai iš molio, karoliukų, gamtinės medžiagos. Vaikai stebina savo kūrybingumu. Lavėja jų fantazija, jie mokosi draugiškai dirbti grupėje, padėti vieni kitiems. Ugdomos vaikų charakterio savybės – darbštumas, atkaklumas, kruopštumas. Pagamintus suvenyrus vaikai dovanos seneliams, neįgaliesiems, tėvų globos netekusiems vaikams.

Antroji KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ studija įsikūrusi Vabalninke, adresu S. Neries g. 19. Jei gaminami patiekalai, užsiėmimas vyksta valgomajame, jei vykdoma kita kūrybinė veikla, užsiėmimas vyksta erdviame kambaryje, šalia židinio. Vaikai labiausiai mėgsta daryti tai, ką gali skanauti – sveikuolių kokteilius, vaisių salotas, įvairius kepinius. Kūrybiniams užsiėmimams naudojama gamtinė medžiaga, pvz. rudeniniai lapai, sukuriamos gėlių puokštės, smagūs rankdarbiai. Vaikai mėgsta gaminti molio dirbinius. Ypač daug kūrybinės energijos pareikalavo Kalėdinių angelų lipdymas. Vaikai laukia, kol jų angelai išdžius ir bus išdegti. Bendradarbiaujant su miestelio socialiniais darbuotojais, vaikai lankys vienišus pagyvenusius žmones, jiems įteiks savo rankų darbelius – kepinius ir molinukus.
Vabalninko vaikų dienos centre NVŠ užsiėmimuose dalyvauja 15 vaikų. Suformuota viena grupė (Nr. 3).

Trečioji KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ studija įsikūrusi Biržų Atviros jaunimo erdvės pastate, kur veikia Paauglių dienos centras, adresu J. Basanavičiaus g. 2. Užsiėmimai, paprastai, vyksta penktadieniais. Kartais grafikas nežymiai keičiasi. Paaugliai labai mėgsta pasigaminti karšto maisto, užkandžių, užsiėmimų metu jie ugdosi maisto gaminimo įgūdžius, mokosi savarankiškumo, atsakingumo, ugdosi sveiko gyvenimo įgūdžius. Paaugliai mielai kuria dirbinius iš molio, ypač mėgsta gaminti širdies formos suvenyrus merginoms. Paaugliai kepa imbierinius meduolius, dekoruoruoja juos, ruošiasi mugei, kuri vyks prieš Kalėdas. Biržų eglutės įžiebimo šventėje, vaišindami biržiečius savo kepiniais, jie tikisi surinkti aukų dienos centro papildomiems poreikiams.