Skelbimas apie planuojamus pirkimus

Labdaros ir paramos fondas “Vilties šviesa“ 2015 m. rugsėjo – sausio mėn. planuoja atlikti šiuos pirkimus:
1) Kompiuterinės ir programinės, buitinės įrangos pirkimas apklausos raštu būdu (Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 20.4, 103.7 ir 183 punktai);
2) Sporto ir žaidimų įrangos pirkimas apklausos raštu būdu (Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 20.4, 103.7 ir 183 punktai);
3) Keramikos krosnies pirkimas apklausos raštu būdu (Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 20.4, 103.7 ir 183 punktai);
4) Draudimo paslaugų pirkimas apklausos žodžiu būdu (Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 20.4, 103.7 ir 183.1 p.).

Skelbimas apie įvykdytus pirkimus

Labdaros ir paramos fondas “Vilties šviesa“ 2015 m. liepos – rugpjūčio mėn. įvykdė šiuos projekto “Labdaros ir paramos fondo “Vilties šviesa“ VDC su AJE įkūrimas ir socialinių paslaugų plėtra“ pirkimus:
1) baldų pirkimas. 2015-08-14 su laimėtoju UAB “ESD baldai“ sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, kurios vertė – 8462,74 EUR.
2) muzikos prekių pirkimas. 2015-09-04 su laimėtoju UAB “Megatonas“ sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, kurios vertė – 3633 EUR.

Informacija apie planuojamus pirkimus

Labdaros ir paramos fondas “Vilties šviesa“ 2015 m. liepos mėn. planuoja atlikti šiuos pirkimus:
1) Kompiuterinės ir programinės, buitinės įrangos pirkimas apklausos raštu būdu (Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 20.4, 103.7 ir 183 punktai);
2) Sporto ir žaidimų įrangos pirkimas apklausos raštu būdu (Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 20.4, 103.7 ir 183 punktai).

Informacija apie įvykdytus pirkimus

Labdaros ir paramos fondas “Vilties šviesa“ 2015 m. gegužės – birželio mėn. įvykdė šiuos projekto “Labdaros ir paramos fondo “Vilties šviesa“ VDC su AJE įkūrimas ir socialinių paslaugų plėtra“ pirkimus:
1) statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimas. 2015-05-19 su laimėtoju Justinu Katinu, veikiančiu pagal ind. veiklos pažymą Nr. 627297, sudaryta Statybos techninės priežiūros vykdymo sutartis, kurios vertė – 3195 EUR.
2) remonto darbų pirkimas. 2015-06-11 su laimėtoju UAB “Ramgesta“ sudaryta Rangos sutartis, kurios vertė – 170.416,40 EUR.

Informacija apie planuojamus pirkimus gegužės mėnesį

Labdaros ir paramos fondas “Vilties šviesa“ 2015 m. gegužės mėn. planuoja atlikti šiuos pirkimus:

1) Statinio statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimas apklausos žodžiu būdu (Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 20.4, 103.7 ir 183.1 punktai);

2) Kompiuterinės ir programinės, buitinės įrangos pirkimas apklausos raštu būdu (Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 20.4, 103.7 ir 183 punktai);

3) Sporto ir žaidimų įrangos pirkimas apklausos raštu būdu (Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 20.4, 103.7 ir 183 punktai).

 

SKELBIMAS APIE PLANUOJAMUS PIRKIMUS

Labdaros ir paramos fondas “Vilties šviesa“ 2015 m. balandžio mėnesį planuoja atlikti šiuos pirkimus:
1) Paprastojo remonto darbų pirkimas apklausos raštu būdu 
(Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 20.4, 103.7 ir 183 punktai).
2) Statinio statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimas apklausos žodžiu būdu (Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 20.4, 103.7 ir 183.1 punktai).

Planuojami vykdyti pirkimai

Labdaros ir paramos fondas “Vilties šviesa“ 2015 m. kovo mėn. planuoja atlikti šiuos pirkimus:
1) Apgyvendinimo paslaugų pirkimas apklausos žodžiu būdu (Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 20.4, 103.7, 132.1 ir 183.1 punktai);
2) Paprastojo remonto darbų pirkimas apklausos raštu būdu (Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 20.4, 103.7 ir 183 punktai);
3) Statinio statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimas apklausos žodžiu būdu (Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 20.4, 103.7 ir 183.1 punktai).

Vasario mėnesį įvykdyti viešieji pirkimai

Labdaros ir paramos fondas “Vilties šviesa“ 2015 m. vasario mėn. įvykdė šiuos projekto “Labdaros ir paramos fondo “Vilties šviesa“ VDC su AJE įkūrimas ir socialinių paslaugų plėtra (toliau – Projektas) pirkimus:
1) Kelionės paslaugų pirkimas. 2015 m. vasario 17 d. tiekėjas UAB “Krantas Travel“ išrašė dvi sąskaitas, kurių bendra suma – 83 EUR. 2015 m. vasario 18 d. tiekėjas UAB “Baltic Clipper“ išrašė dvi sąskaitas, kurių bendra suma – 101,93 EUR;
2) Reklamos ir kitos sklaidos bei ryšių su visuomene ir komunikacijos paslaugų pirkimas. 2015 m. vasario 23 d. su laimėjusiu tiekėju UAB “ORO PAGALVĖS“ pasirašyta paslaugų sutartis, kurios vertė – 2438,15 EUR;
3) Viešinimo priemonių rengimo (kūrybos) / gamybos paslaugų pirkimas. 2015 m. vasario 23 d. su laimėjusiu tiekėju UAB “ORO PAGALVĖS“ pasirašyta paslaugų sutartis, kurios vertė – 1640,00 EUR;
4) Šeimos įgalinimo, jaunimo ir vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymo, supervizijų organizavimo ir vykdymo paslaugų pirkimas. 2015 m. vasario 25 d. su laimėjusiu tiekėju VEPROC Research and Consulting, UAB pasirašyta paslaugų sutartis, kurios vertė – 29996,00 EUR;
5) Audito paslaugų pirkimas. 2015 m. vasario 26 d. su laimėjusiu tiekėju UAB “Audit&Accounting“ pasirašyta paslaugų sutartis, kurios vertė – 460 EUR

INFORMACIJA APIE ĮVYKDYTUS PIRKIMUS

Labdaros ir paramos fondas “Vilties šviesa“ 2015 m. sausio mėnesį įvykdė ekspertizės paslaugų pirkimą projektui “Labdaros ir paramos fondo “Vilties šviesa“ VDC su AJE įkūrimas ir socialinių paslaugų plėtra“  (toliau – Projektas). 2015 m. sausio 26 d. su laimėjusiu dalyviu UAB “NRG PRO“ buvo pasirašyta paslaugų sutartis, kurios vertė – 2000,00 EUR.
Paskelbta 2015-01-30