Baigtas vykdyti projektas „AKTYVUS SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANČIŲ ASMENŲ ĮTRAUKIMAS Į DARBO RINKĄ“   NR.08.3.1.-ESFA-K-413-01-0054  

Projekto veiklų pradžia: 2018 04 Projekto veiklų pabaiga: 2023 03  

Projekto vertė: 289 454.12 Eur

Projekte panaudota lėšų: 289 454,06 Eur

Projektą įgyvendino: Lietuvos vaikų dienos centrų asociacija  

Projektas įgyvendintas Panevėžio, Pasvalio, Kupiškio, Biržų ir Pasvalio regionuose.  

Trumpa informacija apie įgyvendintą projektą: 

Projektas ,,Aktyvus socialinę atskirtį patiriančių asmenų įtraukimas į darbo rinką“ skirtas socialinę atskirtį patiriančių asmenų integravimui į darbo rinką Panevėžio regione (Biržuose, Pasvalyje, Kupiškyje, Rokiškyje, Panevėžyje).

Projekto veiklomis buvo  siekiama soc. atskirtyje esančių asmenų darbinio užimtumo didinimo, kartu teikiant psichosocialines paslaugas.  

Pagrindinės projekto veiklos:
1) individualus konsultavimas, informavimas, motyvavimas grįžti į darbo rinką.  
2) psichosocialinės paslaugos.
3) profesinis orientavimas, informavimas, konsultavimas.  
4) profesinis mokymas bei praktinių įgūdžių mokymas darbo vietoje.  
5) pagalba įsidarbinant ir įsidarbinus.  

Projektas skirtas socialinės rizikos šeimoms, socialinės rizikos veikams, benamiams, alkoholiu piktnaudžiaujantiems asmenims, socialinės pašalpos gavėjams, neįgaliesiems, nedirbantiems ir nesimokantiems probacijos pareigūnų prižiūrimiems asmenims.

Projekto metu įgyvendintų veiklų rezultatai:

-Projekto veiklose dalyvavo – 294 socialiai pažeidžiami asmenys. 
– Socialiai pažeidžiami asmenys, kurie po dalyvavimo socialinei integracijai skirtose ESF veiklose pradėjo ieškoti  darbo, mokytis arba dirbti, įskaitant savarankišką darbą –117 asmenų (40 proc. visų dalyvių).
– Socialinio darbuotojo konsultacijos suteiktos – 291 asmeniui.
– Psichologo konsultacijos suteiktos – 176 asmenims.
– Profesijos orientavimo specialisto konsultacijos suteiktos – 244 asmenims.
– Darbinių įgūdžių praktikos įtvirtinimo veikloje dalyvavo – 134 asmenys.
– Bendrųjų gebėjimų (užsienio kalbos, kompiuterinio raštingumo, verslumo įgūdžių) ugdymo veiklose dalyvavo – 120 asmenų.
Paveikslėlis

Pradėtas vykdyti projektas “Gyvenimas yra gražus“

Projekto tikslas – didinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų narių integraciją teikiant socialines paslaugas
ir stiprinant socialinius ryšius bendruomenėje. Projekto metu bus apmokyti 5 savanoriai, kurie padės
organizuoti maitinimo, skalbimosi ir prausimosi paslaugas, vaikų ir šeimų stovyklas, šeimų dienos renginius, išvykas į pramogų parkus ir pajūrį, sveikatingumo ir užimtumo paslaugas, vandens pramogas, edukaciją Biržų pilyje.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo.

NVŠ programa KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ studija

Prasidėjus naujiems mokslo metams, nuo 2019 m. rugsėjo mėnesio, NVŠ programa vykdoma LPF dienos centruose “Vilties šviesa”.
KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ studijos yra trys:


Pirmoji įsikūrusi Biržų Vaikų dienos centre, adresu, Kęstučio g. 12. Užsiėmimuose dalyvauja 30 vaikų, suformuotos dvi grupės (Nr. 1 ir 2). Užsiėmimų metu vaikai gamina nesudėtingus patiekalus, mokosi pjaustyti daržoves, vaisius, žino apie jų naudą sveikatai. Vyksta įvairūs rankdarbiai- kuriami dirbiniai iš molio, karoliukų, gamtinės medžiagos. Vaikai stebina savo kūrybingumu. Lavėja jų fantazija, jie mokosi draugiškai dirbti grupėje, padėti vieni kitiems. Ugdomos vaikų charakterio savybės – darbštumas, atkaklumas, kruopštumas. Pagamintus suvenyrus vaikai dovanos seneliams, neįgaliesiems, tėvų globos netekusiems vaikams.

Antroji KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ studija įsikūrusi Vabalninke, adresu S. Neries g. 19. Jei gaminami patiekalai, užsiėmimas vyksta valgomajame, jei vykdoma kita kūrybinė veikla, užsiėmimas vyksta erdviame kambaryje, šalia židinio. Vaikai labiausiai mėgsta daryti tai, ką gali skanauti – sveikuolių kokteilius, vaisių salotas, įvairius kepinius. Kūrybiniams užsiėmimams naudojama gamtinė medžiaga, pvz. rudeniniai lapai, sukuriamos gėlių puokštės, smagūs rankdarbiai. Vaikai mėgsta gaminti molio dirbinius. Ypač daug kūrybinės energijos pareikalavo Kalėdinių angelų lipdymas. Vaikai laukia, kol jų angelai išdžius ir bus išdegti. Bendradarbiaujant su miestelio socialiniais darbuotojais, vaikai lankys vienišus pagyvenusius žmones, jiems įteiks savo rankų darbelius – kepinius ir molinukus.
Vabalninko vaikų dienos centre NVŠ užsiėmimuose dalyvauja 15 vaikų. Suformuota viena grupė (Nr. 3).

Trečioji KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ studija įsikūrusi Biržų Atviros jaunimo erdvės pastate, kur veikia Paauglių dienos centras, adresu J. Basanavičiaus g. 2. Užsiėmimai, paprastai, vyksta penktadieniais. Kartais grafikas nežymiai keičiasi. Paaugliai labai mėgsta pasigaminti karšto maisto, užkandžių, užsiėmimų metu jie ugdosi maisto gaminimo įgūdžius, mokosi savarankiškumo, atsakingumo, ugdosi sveiko gyvenimo įgūdžius. Paaugliai mielai kuria dirbinius iš molio, ypač mėgsta gaminti širdies formos suvenyrus merginoms. Paaugliai kepa imbierinius meduolius, dekoruoruoja juos, ruošiasi mugei, kuri vyks prieš Kalėdas. Biržų eglutės įžiebimo šventėje, vaišindami biržiečius savo kepiniais, jie tikisi surinkti aukų dienos centro papildomiems poreikiams.