Projektas “Svajonių vasara“

Projektas "Svajonių vasara"

Finansuojama
iš Europos socialinio fondo

Projekto vykdytojas:
Labdaros ir paramos fondas
“Vilties šviesa”

Projekto tikslas – padidinti socialinę atskirtį patiriančių vaikų ir jų šeimos narių integraciją teikiant patyriminio laisvalaikio paslaugas.

Projekto metu bus apmokyti 5 savanoriai, kurie organizuos patyriminę išvyką 25 vaikams ir 10 suaugusių asmenų. Taip pat projekto dalyviai bus konsultuojami apie jiems aktualias socialines paslaugas Biržų mieste.

Renginio ŠVIESOS VAIKAI akimirkos

Kaip ir kasmet, po Kalėdų, metų pabaigoje LPF “Vilties šviesa“ sukviečia vaikus, jų tėvus, socialinius partnerius, rėmėjus, svečius iš Biržų rajono savivaldybės į metų renginį. Jame vaikai parodo savo programėlę, deklamuoja savo kūrybos eiles, dainuoja, šoka. Apžvelgiama visų metų veikla, padėkojama svečiams už bendradarbiavimą, rėmėjams – už paramą. Renginio pabaigoje svečiai, atvykę iš Vokietijos, išdalina vaikams dovanas.

Pradėtas vykdyti projektas

Pradėtas vykdyti PROJEKTAS „AKTYVUS SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANČIŲ ASMENŲ ĮTRAUKIMAS Į DARBO RINKĄ“ Projekto nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0054
Kintanti ekonominė situacija Lietuvoje pastaraisiais metais tapo skaudžiu iššūkiu daugeliui Lietuvos gyventojų. Ši krizė itin palietė mažesniuose rajonuose, toliau nuo didžiųjų mietų centrų nutolusiose vietovėse gyvenančius asmenis – jiems tapo sunkiau arba neįmanoma konkuruoti darbo rinkoje, turimi įgūdžiai bei kompetencijos tapo ne tokie paklausūs kintančioje darbo rinkoje.

Siekiant keisti šią situaciją nuo 2018 m. 05 m. penkiuose regionuose – Biržuose, Pasvalyje, Kupiškyje, Panevėžyje, Rokiškyje buvo pradėtas įgyvendinti projektas „Aktyvus socialinę atskirtį pairiančių asmenų įtraukimas į darbo rinką“. Projektą įgyvendina Lietuvos vaikų dienos centrų asociacija. Projektas bus įgyvendinamas iki 2022 m. 04 m. Projekto tikslas – teikiant kompleksines psichosocialinės integracijos ir darbinio užimtumo aktyvinimo paslaugas, padėti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, integruotis į darbo rinką.
Svarbu tai, jog įgyvendinant projektą, kartu su darbinio užimtumo skatinimo veiklomis bus vykdoma ir intensyvi psichosocialinė pagalba (individualus psichosocialinis konsultavimas, psichologinis konsultavimas ir kt.). Projekto metu klientai ne tik įgis/perkvalifikuos darbinius įgūdžius, bet tai pat ir taps aktyviais ir už savo gyvenimo kokybę atsakingais bendruomenės nariais. Projekto veiklomis bus sukurtas ilgalaikis rezultatas – asmenys taps socialiai atsparesni aplinkos iššūkiams ir pokyčiams; gebės pasinaudoti įgytais įgūdžiais; išugdžius bendruosius gebėjimus efektyviau funkcionuos bendruomenėje, gebės kurti atsakomybe bei asmenine motyvacija kurtus santykius su darbdaviais ir kitais visuomenės nariais. Įgyvendinus projektą bus atskleistas tikslinės grupės poreikis psichosocialinėms paslaugoms, teikiamos paslaugos padės mažinti socialinę atskirtį dėl nesugebėjimo konkuruoti darbo rinkoje; įgyti nauji įgūdžiai prisidės prie darbinio užimtumo didinimo, taip skatinant socialinę darną regione.

Projekto įgyvendinimo metu bus suteiktos paslaugos 250 asmenų. Paslaugos bus teikiamos šiems asmenims:

– Asmenims, paleistiems iš laisvės atėmimo vietų, nedirbantiems ir nesimokantiems probacijos pareigūnų prižiūrimiems asmenims;
– Neįgaliesiems;
– socialinės rizikos šeimoms,
– socialinės rizikos vaikams (nuo 14m.)
– benamiams,
– alkoholiu piktnaudžiaujantiems asmenims, socialinės pašalpos gavėjams.

Projekto įgyvendinimo partneriai: paslaugų teikimo vietos
Biržai: Kęstučio g. 12, vaikų dienos centras „Vilties šviesa“.
Pasvalys: Nepriklausomybės a. 2, Pasvalio Šv.Jono Krikštytojo parapija.
Panevėžys: Staniūnų g. 72c-111, vaikų dienos centras „Vilties arka“
Rokiškis: Vytauto g. 20, Jaunimo informavimo ir konsultavimo taškas.
Kupiškis: Vilniaus g. 8, Kupiškio vaikų dienos centras

Su gimtadieniu, LIETUVA!


VILTIES ŠVIESOS vaikai Lietuvai dovanoja 100 savo pačių kurtų eilėraščių, kuriuos jie sukūrė Dienos centre. Štai keletas jų:

„LIETUVA LAISVA!”
Mes buvom surakinti,
Mes buvom iškankinti.
Į šaltį, speigą išvežti
Dainas dainavome liūdni.
Kiek kraujo ir kančių,
Kiek daug išsekintų aukų!
Ne vienas priešas mus kankino
Į neviltį visus skandino.
Bet mes kaip siena atsistojom,
Visi už laisvę mes kovojom!
Trispalvę keldami aukštyn,
Mes šaukėme: „Pirmyn! Pirmyn!“
Esi laisva Tu, Lietuva,
Iš priešų pančių ištraukta.
Dabar kvėpuojame laisvai,
Laimingi Lietuvos vaikai!

(Gerda Jocaitė, Vaitrūnė Jocaitė, Ignesa Žygelienė).

„LIETUVA”
Mes gyvenam Lietuvoj,
Gal turtingoj? Gal „biednoj“?
Kas čia žino, kas čia mato…
Viens be diržo, kits be batų.
Visko vyksta Lietuvoj,
Šioj šalelėj, šioj gražioj.
Jos išjuokti mes nenorim,
Bet sunku gyvent čia oriai.
Taip… Graži ta Lietuva
Ir labai neužteršta,
Bet… Kodėl mama vis sako,
Kad valdžia seime apako?
Nuo algos iki algos,
Nebeliko net tvoros.
Kaip ten buvę, kaip nebuvę,
Esame, juk nepražuvę!
Mes ilgai į laisvę ėjom,
Visus priešus nugalėjom.
Bet didžiausias priešas čia,
Visų mūsų širdyse.
Jį mums reikia nugalėti
Ir daugia nebeburbėti.
Koks tas priešas? Tu žinai…
Jį kasdien širdy matai!

(Gabija Vizorytė, Gabrielė Valionytė, Vaitrūnė Jocaitė, Ignesa Žygelienė).

„MAŽIEJI APIE LIETUVĄ”
Mes mažiukai ir „pypliukai“,
Lietuvos mes pipiriukai.
Norim pasakyt kai ką,
LIETUVA yra LAISVA!
Ji svajinga, Ji miela,
Štai kokia Ta Lietuva!
Čia balčiausias krinta sniegas,
Čia saldžiausias lanko miegas,
O jau šerkšno tas puikumas,
Snaigių šokio tai smagumas!
Ežerų, miškų galybė
Sodų ir gėlių gausybė!
Lapais lyja nuo šakų,
Štai, kaip Lietuvoj gražu!
VISAD būki Tu LAISVA
Ir daugiau NENUSKRIAUSTA.
MYLIU LIETUVĄ LABAI,
JĄ TE SAUGO ANGELAI.

(Emilija Kehoe, Austėja Burkevičiūtė, Ornela Kažemėkaitė, Laura Lukerovaitė, Austėja Balčiūnaitė, Edgaras Reikia, Ignesa Žygelienė).

„ NEPALIKSIU LIETUVOS”
Sako, čia gyvent sunku,
Žmonėms trūksta pinigų,
Depozitą vargšai renka,
Nes euriukai greitai senka.
Emigruoja visas kaimas,
Bet paliko „babos fainos“,
Trys vištelės ir gaidys,
Niekas jų neišbaidys!
Dėdė sako, išvažiuokim
Ir į Angliją migruokim,
Bet, sakau, man čia patinka,
Nors ir eurų labai stinga.
Čia Tėvynė, čia gražu
Tarp miškų ir tarp laukų.
Niekad Biržų nepaliksiu,
Nors žinau, kad eurų stigsiu!
Ar kas mąstė prieš daug metų,
Kad daug rengsime debatų?
Kad visi neemigruotų
Ir už Lietuvą kovotų?
Nyksta, nyksta Lietuvėlė,
Rauda pirkioj sengalvėlė…
Kas galėjo pagalvoti,
Kad žmonėms teks emigruoti?
… nors ir verkia Lietuva,
Nors Ji jaučias vieniša,
Bet yra dar daug žmonių,
Mylinčių, ištikimų!
Nepaliksiu LIETUVOS,
Kas už Ją tada kovos?
Dėl Tavęs aš čia gyvensiu,
Namų židinį kūrensiu!

(Gerda Jocaitė, Ignesa Žygelienė).

DIEVE, SAUGOK LIETUVĄ!
Tu išsekai ir išvargai,
Tave vis sekino karai.
O, Lietuva, ramybės neradai,
Per ašaras šviesos vis nematei.
Nakty blaškeis labai ilgai:
„Kada pajusiu LAISVĘ?!“ Tu šaukei.
Tik apsigaubusi sudriskusia skara,
O Lietuva, Tu skausmo palaužta.

Bet štai! Atėjo ta diena,
Visų svajota ir laukta!
Diena, kai Lietuva laisva
Iš priešų gniaužtų ištraukta!
Apsaugok, Dieve, mus visus,
Kad priešas neateitų vėl baisus!
Apsaugoki visas šeimas
Ir sengalvėles vienišas!
Apsaugok, Dieve, mus visus
Mažus, silpnus ir vienišus…

(Edgaras Reika, Emilija Kehoe, Ignesa Žygelienė)

Tai tik keletas eilėraščių,o likusius galite paskaityti dienos centre “Vilties šviesa”, Kęstučio 12