Paveikslėlis

Pradėtas vykdyti projektas “Gyvenimas yra gražus“

Projekto tikslas – didinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų narių integraciją teikiant socialines paslaugas
ir stiprinant socialinius ryšius bendruomenėje. Projekto metu bus apmokyti 5 savanoriai, kurie padės
organizuoti maitinimo, skalbimosi ir prausimosi paslaugas, vaikų ir šeimų stovyklas, šeimų dienos renginius, išvykas į pramogų parkus ir pajūrį, sveikatingumo ir užimtumo paslaugas, vandens pramogas, edukaciją Biržų pilyje.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo.
Paveikslėlis

TĖVŲ ŠVIETIMAS – praktiniai užsiėmimai paauglių tėvams

Kviečiami dalyvauti visi norintys pasisemti naujų žinių apie vaikų auklėjimą, tėvai, ieškantys naujų būdų kaip pagerinti santykius su savo paaugliais,  kaip spręsti kylančius sunkumus, pasidalinti gerąja patirtimi bei įgyti praktinių pozityvios tėvystės įgūdžių.IMG_4945

Pirmoji grupė orientuota į šeimą, kurioje auga paauglys/paaugliai.

Paauglystė yra išskirtinis žmogaus raidos etapas, kuriame fizinė ir asmenybės raida yra sparčiausia per visą žmogaus gyvenimo ciklą. Šiuo laikotarpiu susiformuoja individualios žmogaus vertybės, kurios išlieka ir suaugus. Dauguma paauglių patiria daug kančios, kol perlipa šį gyvenimo raidos slenkstį, ypač kenčia jų savigarba ir pasitikėjimas savimi. Menka savigarba paveikia ne tik paauglio asmenybę, bet dažnai nukenčia ir jo socialinė adaptacija. Tokie paaugliai nuolat patiria emocinį stresą arba turi elgesio problemų, kaip pvz. piktnaudžiavimas alkoholiu ar narkotikais, mokyklos nelankymas, sutrinka santykiai su bendraamžiais, gali vystytis anoreksija ar bulimija, depresija, atsiranda polinkis rizikingai elgtis. Galimos kraštutinės pasekmės – agresyvus elgesys ar savižudybės.

Šis amžiaus tarpsnis yra didelis išbandymas tiek tėvams, tiek ir pačiam paaugliui. Žinojimas ir supratimas apie paauglystės raidos tarpsnį gali padėti ir sušvelninti paauglystės krizę.

Tėvystės gebėjimų ugdymo ir stiprinimo užsiėmimų tikslas – suteikti tėvams teorinių žinių apie efektyvius vaikų auklėjimo metodus bei ugdyti praktinius pozityvios tėvystės gebėjimus.

Užsiėmimų metu dalyviai:

 1. a) įgis žinių apie:
 • Tėvų įvaizdį, reputaciją, autoritetą, auklėjimo stilius;
 • Efektyvius paauglių drausminimo būdus, bausmių/skatinimo sistemą;
 • Ribų taikymą paaugliams;
 • Bendravimą su sunkiais paaugliais, paauglystės raidos tarpsnio ypatumus;
 • Konfliktų ir itin sudėtingų situacijų su paaugliais sprendimą.
 1. b) ugdys gebėjimus, padedančius:
 • Stiprinti vertybes šeimoje bei tėvų autoritetą;
 • Spręsti paauglių ugdymo ir auklėjimo sunkumus, konfliktus;
 • Efektyviai drausminti paauglius, taikant skatinimo/bausmių sistemą;
 • Nusistatyti ribas ir taisykles šeimoje, padėsiančias auklėti vaikus/paauglius;
 • Efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti šeimoje su vaikais/paaugliais.