Kelionė į Vilnių

Gerbiamo seimo nario A. Šimo kvietimu Labdaros ir paramos fondo “Vilties šviesa“ lankytojai ir darbuotojai vyko Vilnių. Autobuse mus lydėjo Seimo nario padėjėja Eugenija Prokopovičienė, o Seimo nario padėjėja-sekretorė Aldona Jakavonienė organizavo ekskursijas: į LR Seimo rūmus, teminę ekskursiją į LRT, Televizijos bokštą, prie kurio vyko minėjimas, skirtas Sausio 13-osios įvykiams atminti. Įsiamžinome prie laužo, kuris buvo uždegtas žuvusiems už laisvę atminti. Esame be galo dėkingi už tokią turiningą kelionę ir nepakartojamus įspūdžius!

Vykdomas SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS finansuojamas projektas nuo 2016 iki 2018 metų

PROGRAMA „ŠEIMOS GEROVĖS IR VAIKO TEISIŲ APSAUGOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS“

PRIEMONĖ „PLĖSTI VAIKŲ DIENOS CENTRŲ SAVIVALDYBĖSE VEIKLĄ, TEIKIANT NESTACIONARIAS DIENOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS“
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS finansuojamas projektas
vykdomas dienos centruose, kuriuos įsteigė Labdaros ir paramos fondas “Vilties šviesa“:
Biržų vaikų dienos centre VDC1-63,
Biržų paauglių dienos centre VDC1-357
Vabalninko vaikų dienos centre VDC1-71

Per vasarą vaikus maitino HUMANA projektas “Valgyk protingai“

Labdaros ir paramos fondas „Vilties šviesa“ dalyvavo programoje „Valgyk protingai!”. Šią programą organizavo Všį „Humana People to People Baltic“, kurios tikslai – stiprinti Lietuvos vaikų ir jaunimo organizacijų sveikos mitybos kompetencijas, prisidėti prie vaikų mitybos kokybės pagerinimo, skatinti vaikų kulinarijos ir sveikos mitybos įgūdžių ugdymą, skatinti bendradarbiavimą su augintojais, ūkininkais, kad būtų vartojama daugiau vietoje išauginto maisto.
Projekto pradžia – birželio 1 d. Pabaiga – rugpjūčio 31 d. 60 vaikų ir paauglių buvo maitinami 64 dienas, buvo paruoštos 3840 karšto maisto porcijos. Vaikai mokėsi patys gaminti patiekalus, serviruoti stalą, jiems buvo diegiami sveikos mitybos pagrindai.

Tęsiamas NVŠ programos “KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS“ vykdymas dienos centruose

img_5096

Po dviejų mėnesių pertraukos vėl pradedama vykdyti NEFORMALAUS VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMA Biržų ir Vabalninko vaikų dienos centruose “Vilties šviesa“. Vabalninko Vaikų dienos centre susformuotos dvi, o Biržuose trys grupės. Kiekvienam programos dalyviui tenka po 8 akademines valandas į mėnesį.

NVŠ PROGRAMOS VYKDYMO VIETA ir LAIKAS:

Biržai, Kęstučio g. 12; Laikas: 15.00-16.30
Vabalninkas, S. Neries g. 19. Laikas: 14.10-15.40

Detalus užsiėmimų grafikas:

Biržuose:

RUGSĖJO mėn. 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 dienomis,
SPALIO mėn. 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 dienomis,
LAPKRIČIO mėn. 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29 dienomis,
GRUODŽIO mėn. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20 dienomis.

Vabalninke:

RUGSĖJO mėn. 12, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 dienomis,
SPALIO mėn. 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 dienomis,
LAPKRIČIO mėn. 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 dienomis,
GRUODŽIO mėn. 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19 dienomis.

The home of right living for young people

eee logo

When the repairing works started in an old house near the Cultural center, many people of Biržai started to wonder what would be there. Is it possible to repair a building, which was decomposing for years? Today, the house, which remembers the history of Biržai, has risen and is waiting for young people in its space for meaningful activities.
On Friday, friends, assistants and colleagues of charity and support fund “Vilties šviesa”, gathered to a building, which is glittering with novelty to celebrate the implementation of the project – children’s day care center with an open space for young people. Many of them could not believe what they saw. There is a gym in the basement of the building. A modern heating boiler is in a separate room. Some basement walls remained authentic because archaeologists found out that it dates back to the seventeenth century.
There is a pool table and other game tables and a corner of kitchen with household appliances on the first floor of the building. The hall is on the second floor. Young people can not only dance but also play in it, because new musical instruments were bought too. The upper floor has equipped rooms, shower, and toilet. This floor is intended to serve for temporary accommodation.
The chief of charity and support fund „Vilties šviesa“ Vera Šnarienė, pastor Linas Šnaras, workers and youth met their guests on the second floor of the building. Young people performed a dance and musical composition. Vera Šnarienė told about the two-year lasting project, which helped to renew the building and included training activities, which was held for young people and their families. Equipped playgrounds, bought dining room furniture for day centers of Biržai and Vabalninkas and other equipment demonstrated. – The wisdom to write the project occurred not from literacy, but rather from the help of Almighty, – said V. Šnarienė. – I believe that the right things planted in young people’s hearts will lay the foundation for tomorrow. This in becoming a home where young people can learn to achieve the righteous aims.
Young people greeted the guests dressed in T-shirts with the inscription “Open Youth Space“. When the mayor Valdemaras Valkiūnas welcomed them, he noticed that this inscription is not quite right. It should say “The Great Youth Space”. According to the mayor, the nearby market owners should take an example from the “Vilties šviesa” and brush up their own territory.
I. Varzienė, the vice-mayor, said that the previous life of day centers reminded the life in debt and now are happy – we got out of the charity culture.
The opening of children day care center with an open space for youth was greeted by pentecostal bishop Rimantas Kupstys, head of the Municipal administration of the Children’s Rights Department G. Gedvilienė, Youth affairs coordinator M. Jukonis, Youth affairs council representative A. Bružas, principal of Kaštonų primary school V. Stanulevičius, who always willingly welcomes children of “Vilties šviesa” day center at the school gym, head of socialization center “Širvėna” L. Vaičienė, director of Social services center E. Šernas, members of Public health office, the Police and Probation service, member of the visiting delegation from Sweeden Sara and other guests.
Delighted of greetings and flowers, which decorated the windowsills, hosts of the house invited their guests for a cup of coffee at “Šokolado gama”.

Teisingo gyvenimo namai jaunimui

straipsnis laikraštyje

Kai senoviniame name šalia Kultūros centro prasidėjo remonto darbai, daugeliui biržiečių kilo klausimas: kas čia bus? Ar įmanoma suremontuoti daugelį metų irti pasmerktą pastatą? Šiandien Biržų istoriją menantis namas prisikėlė ir savo erdvėje laukia jaunų žmonių prasmingai veiklai.

Penktadienį į naujumu tviskantį pastatą rinkosi svečiai – labdaros ir paramos fondo „Vilties šviesa“ draugai, pagalbininkai, kolegos pasidžiaugti „Vilties šviesos“ įgyvendintu projektu – vaikų dienos centro su atvira jaunimo erdve įkūrimu. Daugelis negalėjo patikėti tuo, ką išvydo. Pastato rūsyje įrengta treniruoklių salė. Atskiroje patalpoje – modernus kūrenimo katilas. Kai kurios rūsio sienos paliktos autentiškos, nes archeologai nustatė: jos mena XVII amžių.

Pirmajame pastato aukšte – biliardo bei kitų žaidimų stalai, virtuvės su įranga ir buitine technika kampas, antrajame – salė. Joje jauni žmonės gali ne tik šokti, bet ir groti, nes nupirkti nauji muzikos instrumentai. Viršutiniame pastato aukšte įrengti kambariai, dušas, tualetas. Šis aukštas skirtas laikinai nakvynei.
Labdaros ir paramos fondo „Vilties šviesa“ vadovė Vera Šnarienė, pastorius Linas Šnaras, darbuotojai bei jaunimas pasitiko svečius antrame namo aukšte. Jaunimas dovanojo šokį ir muzikos kūrinį. Vera Šnarienė papasakojo apie dvejus metus trukusį projektą, kurio metu ne tik šis pastatas atgaivintas, bet vyko mokymai jaunimui ir šeimoms, įrengtos žaidimų aikštelės, nupirkti valgomojo baldai Biržų ir Vabalninko vaikų dienos centrams ir t. t.
– Išmintis rašant projektą atėjo ne iš išprusimo, o dėl to, kad mes turime, kas mus užtaria – su Aukščiausiojo pagalba, – kalbėjo V. Šnarienė. – Aš tikiu, jog į jaunų žmonių širdis bus įdėti teisingi dalykai, padėti pamatai rytojui. Čia bus namai, kur jaunimas galės mokytis siekti teisingo tikslo.

Jauni žmonės svečius sutiko pasipuošę marškinėliais su užrašu „Atvira jaunimo erdvė“. Sveikindamas juos meras Valdemaras Valkiūnas pastebėjo, jog šis užrašas ne visai teisingas. Turėtų būti užrašyta „Puikaus jaunimo erdvė“. Anot mero, šalia esančio turgaus savininkai turėtų imti pavyzdį iš „Vilties šviesos“ ir susitvarkyti savo teritoriją. Vicemerė I. Varzienė kalbėjo, jog ankstesnis dienos centrų gyvenimas primindavo gyvenimą skolon, o dabar džiaugiamės – išlipome iš labdaros kultūros.

Vaikų dienos centrą su atvira jaunimo erdve atidarymo proga sveikino sekmininkų vyskupas Rimantas Kupstys, Savivaldybės administracijos Vaiko teisių skyriaus vedėja G. Gedvilienė, jaunimo reikalų koordinatorius M. Jukonis, Jaunimo reikalų tarybos atstovas A. Bružas, Kaštonų pagrindinės mokyklos direktorius V. Stanulevičius, kuris „Vilties šviesos“ vaikų dienos centro vaikus visuomet noriai priima sportuoti mokyklos sporto salėje, socializacijos centro „Širvėna“ vadovė L. Vaičienė, Socialinių paslaugų centro direktorius E. Šernas, Visuomenės sveikatos biuro, Policijos, Probacijos tarnybos atstovai, Vaikų dienos centre viešinčios delegacijos iš Švedijos narė Sara bei kiti svečiai.
Pasidžiaugę sveikinimais, gėlėmis, kuriomis papuošė palanges, šių namų šeimininkai svečius pakvietė kavos puodeliui.
Edita MIKELIONIENĖ
„Biržiečių žodis“
– See more at: http://www.selonija.lt/2016/04/26/teisingo-gyvenimo-namai-jaunimui/#sthash.Z3nmKum2.dpuf

“Vilties šviesa“: mokymai vaikams, tėvams, darbuotojams

Labdaros ir paramos fondas “Vilties šviesa” įgyvendina projektą „Labdaros ir paramos fondo „Vilties šviesa“ vaikų dienos centro su atvira jaunimo erdve įkūrimas ir socialinių paslaugų plėtra“.
Viena iš projekto sričių: mokymai tėvams, jaunimui, fondo darbuotojams.
Mokymuose tėvams dalyvavo 68 tėvai. Buvo išdėstytos šios temos: tėvų įvaizdis, reputacija, autoritetas; efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai (su praktiniais užsiėmimais); konfliktų sprendimas; vaiko emocinė raida; vertybės šeimoje ir jų skatinimas; bausmių /skatinimo sistemos pažinimas ir taikymas šeimoje; itin sudėtingų situacijų su vaikais ir paaugliais sprendimas; ribų taikymas vaikams: efektyvūs drausminimo būdai; bendravimas su „sunkiais“ vaikais/paaugliais.
Vyko ir individualūs pokalbiai su 30 šeimų ir grupiniai pokalbiai su šeimomis – iš viso 24 užsiėmimai, juose dalyvavo apie 70 tėvų. Užsiėmimai vyksta ir šiomis dienomis ką tik baigtoje remontuoti viešoje jaunimo erdvėje, J. Basanavičiaus gatvėje (pastatas taip pat rekonstruotas panaudojant projektines, Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo programos LT05 „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“, lėšas).
Biržų dienos centre vyko supervizijos darbuotojams, rengti mokymai vaikams ir jaunimui. Dienos centro kieme įrengta žaidimų aikštelė vaikams. Projekto lėšomis įsigyta buitinė technika, virtuvės baldai, spintos, kėdės.

“Vities šviesa”: training for children, parents and staff

Charity and support fund “Vilties šviesa” is implementing the project “The foundation and establishment of social services of charity and support fund “Vilties šviesa” children’s day care center with an open space for young people”.
One of the project areas: training for parents, young people, the staff of the fund.
68 parents participated at the training. It was set out in the following topics: image of parents, reputation, authority; effective communication and cooperation skills (including practical training); conflict management; emotional development of the child; family values and its promotion; knowledge and application of the penalty / promotion system in the family; solution of extremely difficult situations with children and teenagers; the application of limits for the children: effective discipline techniques; communication with “difficult“ children / teenagers.
There were individual and group interviews with 30 families – a total of 24 sessions which were attended by about 70 parents. Classes are also held these days in a public youth space which is in J. Basanavičius street and was recently repaired (the building was rebuilt using the project funds of European Economic Area financial mechanism program LT05 “Children and youth of the risk group”).
Supervision for the staff and training for children and young people were held in Biržai day center. Courtyard of the day center is equipped with a playground for children. Household appliances, kitchen furniture, cabinets and chairs were purchased by project funds.
IMG_1543 (1)